ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на замовлення, придбання та продаж продукції.

Цей договір між ФОП Петренко С.М., в подальшому «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту, в подальшому - «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Продукції й визначає основні умови замовлення, придбання та доставки продукції через інтернет сайт https://www.chaykavilna.com/. Покупець, діючи з метою придбання Продукції, приймає умови цього договору купівлі-продажу продукції (далі - Договір) на наступних умовах.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу продукції дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки. 1.2. Замовлення - рішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене в інтернет-магазині і / або доручення на придбання і доставку товарів.

2. Загальні положення

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину https://www.chaykavilna.com/ будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців. 2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззаперечним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення. 2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти). 2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжнього Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); б) він дає дозвіл на збирання, оброблення та передачу персональних даних за умов, певних нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину. 3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару. 3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару. 3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення. 3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається. 3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором. 3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються готівковим способом чи через додаток Приват24.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора по телефону: +38067-632-75-86 або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://www.chaykavilna.com/.4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію: 4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця); 4.2.3. Адреса електронної пошти; 4.2.4. контактний телефон. 4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів інтернет-маркеті.4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. Оплата Товару.

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю ціну товару в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.2. Оплата товарів та послуг, що надаються інтернет-магазином https://www.chaykavilna.com/, здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент купівлі товарів або отримання послуг.

5.3. У разі неоплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати інтернет-магазин https://www.chaykavilna.com/ залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій.

5.4. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання оплати інтернет-магазином https://www.chaykavilna.com/ (за умови наявності товару на момент фіксування оплати Продавцем в імпортера, фізичної наявності товару на складі Продавця, можливості його доставки на склад Продавця або на адресу, зазначену Покупцем). До моменту отримання оплати інтернет-магазин https://www.chaykavilna.com/ не має ніяких зобов’язань перед Покупцем щодо товарів та послуг, замовлених Продавцем.

5.5. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця зі сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.6. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов’язаний пред’явити менеджеру або кур’єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

5.7. Ціни на будь-які позиції Товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
У разі зміни ціни на замовлені позиції Товару до оплати Замовлення Продавець зобов’язаний у найкоротші строки повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення. У разі відсутності зв’язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на Товар. 

6. Права та обов’язки Сторін.

6.1. Продавець зобов’язується:

6.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.1.2. Надати Покупцю можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті (https://www.chaykavilna.com/ ). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконанням замовлення.

6.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин.

6.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати даний Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

6.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

6.3. Продавець має право передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам.

6.4. Покупець зобов’язується:

6.4.1. До моменту звернення в інтернет-магазин https://www.chaykavilna.com/  ознайомитися зі змістом Договору-оферти.

6.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

7. Форс-мажорні обставини.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них належать стихійні явища (землетруси, повені і т. ін.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю тощо).
Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

8. Авторські права.

Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті інтернет-магазину (https://www.chaykavilna.com/ ), є власністю Продавця та / або його постачальників і виробників Товару.

9. Інформація та її використання.

9.1. Покупець зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в обсязі, необхідному для надання послуг та / або купівлі товару, які він отримує або купує. Інформація, надана покупцем, за необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

9.2. Інтернет-магазин https://www.chaykavilna.com/  має право на власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

9.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації за вимогою інтернет-магазину https://www.chaykavilna.com/  може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин https://www.chaykavilna.com/  не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Покупцем, у випадку призупинення / невиконання послуг або непродажу товару за умови невиконання пункту 9.1.

9.4. Продавець збирає та опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти тощо) з метою:

- виконання умов даного Договору;

- доставки Покупцю замовленої ним продукції.

9.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин https://www.chaykavilna.com/ , Покупець дає згоду на збір та опрацювання такої інформації.

9.6. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

9.7. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ 


ФОП Петренко С.М. 
Адреса: Україна, м.Київ, Ковальський провулок, 19

Назва банку: СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                            
Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN: UA563802690000026000056242699                           
              

Ми у соцмережі:

Напишіть нам

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2019 ЧАЙКА вільна кухня

0